top of page

comunitàriaMENT

Programa que inclou accions comunitàries per abordar diferents problemes lleus de salut mental: estrès, ansietat, depressió...

PRIMERS AUXILIS

7 I 14 OCT

Infants +8 anys i familia

DV 17.30 - 19.30 h CC Mas Costa


12 I 19 OCT

18-99 anys 

DC 19.30 - 21.30 h CC Can Taió


10 I 24 NOV

+60 anys

DJ 15.15 - 16.45 h CC Can Folguera
 

16 I 30 GEN

+60 anys

DL 15.15 - 16.45 h CC La Creueta


6 I 13 FEB

18-99 anys

DL 17.30 - 19.30 h

CC La Florida

COM COMBATRE L’ESTRÉS

12- 99 anys

 

2-23 FEB

DJ 19.30- 21h 

CC Can Folguera

AcompanyaMENT 
emocional

OCT-JUNY quinzenal

18-99 anys

DJ 15.15- 16.45hCC Can Folguera

DJ 17.15- 18.45h CC Can Taió

DT 15.15- 16.45h CC La Creueta

DT 17.15- 18.45h CC La Rambla

COM COMBATRE L’ANSIETAT

12-99 anys 

 

2-23 MARÇ

DJ 18- 19.30h

CC Can Taió

GESTIÓ DEL TEMPS 

12- 99 anys

5, 19 i 26 OCT i 2 NOV

DC  18- 19.30 h

 

CC La Rambla

COM TRACTAR L’INSOMNI

+60 anys

8- 29 MAIG

DL 18-19.30h

CC La Creueta
 

NaturalMENT

Taller intergeneracional d’hort

(avis i joves)

A partir de febrer

12-99 anys

Horari a deteminar

CC La Florida

ExpressaMENT

Taller per millorar la salut mental amb sortides comunitàries i diverses tècniques artístiques

18-99 anys

OCT-JUNY

DT18-19.30 h

CC Can Taió

bottom of page