top of page

FAQs

puc fer més d’una activitat?

Sí! Aquesta web està ordenada per àmbits i pots triar les opcions que s’adaptin als teus interessos.

quin és el preu de les activitats? 

Hi ha activitats que tenen reserva de plaça i d’altres que no. Hi ha activitats que només tenen un preu i d’altres que tenen tres opcions. Això significa que, per exemple, si fem tres activitats que tenen tres opcions de preu, s’endrecen de més a menys minutatge de dedicació setmanal. La de més minutatge es correspon amb la quota de l’opció 1, la que segueix en minutatge pagaria l’opció 2 i així successivament. Hi ha d’altres preus fixats en número de quotes.

Per fer la preinscripció, no cal pagar res. La primera quota i la reserva de plaça (en cas que n'hi hagués) es cobrarà un cop feta la matrícula.

si m’inscric a una activitat es farà tal i com s’indica al web?

L’Ajuntament pot fer canvis d’horaris, dies i espais i la realització de les activitats està condicionada a un mínim de preinscripcions. A més, poden sorgir noves ofertes durant el curs.

hi ha reduccions de quota? 

L’Ajuntament de Santa Perpètua contempla en els preus públics l’opció de demanar una reducció de la quota. Cal fer aquest tràmit conjuntament amb el procés de matrícula. El servei d’atenció presencial serà del 13 al 23 de juny amb petició de cita prèvia als telèfons de la Granja i els Centres Cívics.

com faig la matrícula?

Consulta l'admissió de la teva sol·licitud amb el número de DNI, d'inscripció i la data de naixement a partir del 7 de juny al teu espai Gwido. 


Si s'ha admès la sol·licitud, rebràs un mail amb les indicacions per a formalitzar la matrícula. 
El cobrament de la reserva de plaça es girarà a l'agost i el càrrec, el rebràs a primers de setembre.

com sé si l’activitat és per a la meva edat? 

Al costat de l’activitat que triïs veuràs l’edat a la que s’adreça. Hi ha activitats que són per a edats concretes i d’altres que són a partir d’una edat determinada i sense un màxim d’anys. A més, a la pàgina de la preinscripció el sistema filtra segons la data de naixement i et mostra només les activitats que pots fer.

què he de fer si vull donar-me de baixa o modificar la meva inscripció?

La data límit per comunicació de baixes/modificacions dels rebuts mensuals serà el dia 25 del mes anterior al mes en que es vulgui fer efectiu el canvi. El tràmit serà telemàtic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (seu.staperpetua.cat).

bottom of page