top of page

FAQs

com faig la matrícula?

Consulta totes les passes per fer la matrícula en aquest enllaç.

quin és el preu de les activitats? 

Hi ha activitats que tenen reserva de plaça i d’altres que no. Hi ha activitats que només tenen un preu i d’altres que tenen tres opcions. Això significa que, per exemple, si fem tres activitats de l’EMA, que tenen tres opcions de preu, s’endrecen de més a menys minutatge de dedicació setmanal. La de més minutatge es correspon amb la quota de l’opció 1, la que segueix en minutatge pagaria l’opció 2 i així successivament. Hi ha d’altres preus fixats en número de quotes

si m’inscric a una activitat es farà tal i com s’indica al web?

L’Ajuntament pot fer canvis d’horaris, dies i espais i la realització de les activitats està condicionada a un mínim de preinscripcions. A més, poden sorgir noves ofertes durant el curs.

hi ha reduccions de quota? 

L’Ajuntament de Santa Perpètua contempla en els preus públics l’opció de demanar una reducció de la quota. Cal fer aquest tràmit conjuntament amb el procés de matrícula a través de la seu electrònica. El servei d’atenció presencial serà del 12 al 23 de juny amb petició de cita prèvia als telèfons de la Granja i els Centres Cívics.

puc fer més d’una activitat?

Sí! Aquesta web està ordenada per àmbits i pots triar les opcions que s’adaptin als teus interessos.

com sé si l’activitat és per a la meva edat? 

Al costat de l’activitat que triïs veuràs l’edat a la que s’adreça. Hi ha activitats que són per a edats concretes i d’altres que són a partir d’una edat determinada i sense un màxim d’anys. A més, a la pàgina de la preinscripció el sistema filtra segons la data de naixement i et mostra només les activitats que pots fer.

què he de fer si vull donar-me de baixa o modificar la meva inscripció?

La data límit per comunicació de baixes/modificacions dels rebuts mensuals serà el dia 25 del mes anterior al mes en que es vulgui fer efectiu el canvi. El tràmit serà telemàtic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (seu.staperpetua.cat).

bottom of page